Socialt liv

Hævn

Substantiver: blodhævn, gengældelse, hævn, hævnakt, hævnfølelse, hævngerrighed, hævnkrig, hævnlyst, hævnsyge, hævntørst, mordhævn, vendetta – hævnens engel, hævnens sværd – - hævner(ske), hævngudinde.

Adjektiver: hævngerrig, hævnlysten, hævnsyg, nidsk.

Verber: få ram på, gengælde, hævne (sig), tage hævn for, tage hævn over.

Se også: Gengæld.

Der er lukket for kommentarer.